+36 20 624 3441 eredetvizsgas@gmail.com

Eredetiségvizsgálat

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: Olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.
ÁrlistaKapcsolat

Hívjon minket!

Kollégáink készséggel állnak

az Ön rendelkezésére.

+36-20-624-3441

Nyitvatartás

Hétfő – Csütörtök: 07:30 – 16:00

Péntek: 08:00 – 13:30

Szombat – Vasárnap: Zárva

E-mail

Írjon nekünk a következő email címre:

eredetvizsgas@gmail.com

Címünk

Több évtizedes szakértelemmel és naprakész ismeretekkel rendelkezünk a gépjárművek terén.

Szolgáltatásaink

U

Eredetiségvizsgálat

Az eredetiségvizsgálat célja, hogy a jármű tulajdonos váltásakor a vevőnek, lehetősége nyílik meggyőződni a gépjármű nyilvántartásilag hivatalos előéletéről. Az eredetiségvizsgálatot mindig az adás-vételi szerződés elkészültét megelőzően kell elvégeztetni, mely szükséges a jármű átírásához.

A vizsgálat a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által előírt technológia, valamint hatóságilag meghatározott árszabás alapján történik.

l

Átírás

A gépjárművet új tulajdonosának (a vásárlónak) érvényes és hatályos ‘’Tulajdonjog átruházási szerződéssel’’ kell megvásárolnia. A szerződést 4 eredeti példányban javasoljuk kitölteni, amelyek minden példányán az aláírások eredetiek, kijavításoktól, áthúzásoktól, egyéb oda nem illő adattól és elírástól mentesek.

Az adásvételtől számított 15 napon belül az új tulajdonos KÖTELES átírni saját nevére a gépjárművet, egyéb esetben súlyos büntetést szab ki az adóhatóság!

~

Biztosítások

Cégünknél az összes magyar biztosító társaság kötelező felelősség és casco biztosításai közül választhat, amelyet itt helyben meg is kötünk az Ön számára.

Eredetiségvizsgálat

Minden gépjármű tulajdonjog változáskor előzetes eredetiségvizsgálatot szükséges elvégezni, ez alapvető része a gépjármű új tulajdonosának nevére írásához. Az eredetiségvizsgálat során munkatársaink feltárják a gépjármű egyedi azonosító jeleinek eredetiségét, megállapítják az esetleges hibákat, bűncselekményekre utaló nyomokat. A gépjárművet festékréteg – vastagság mérő berendezéssel műszeresen megvizsgálják, amely kimutatja az esetleges újrafényezéseket, amelyek sérülések kijavítását szolgálhatták.

Hasznos információk

Mikor kell eredetiségvizsgálatot készíteni?

A tulajdonjog átírása előtt alábbi esetekben el kell végezni az előzetes eredetiségvizsálatot, melyet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52§ szabályoz.

a) a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

b) a forgalomból végleg vagy átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;

c) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje – megelőzően;

d) a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor.

(2) A forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje vagy javítása – és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

(3) A 43. §-ban meghatározott külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származás-ellenőrzés eredményéről szóló határozat véglegessé válását követően lehet elvégeztetni.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt esetekben a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

(5) A jármű eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, amelynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.

(6) Az (1) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

Mikor nem kell eredetvizsgálat?

redetvizsgálat nem szükséges, amennyiben a gépjármű tulajdonjog átírásának oka

 1. öröklés,
 2. jogi személyek átalakulásával, egyesülésével, szétválásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,
 3. a közös tulajdon megszüntetése, ha a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül vagy annak jogalapja közös tulajdon létesítése, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
 4. a pénzügyi lízingszerződés teljesítése, amelynek során a jármű nyilvántartott üzemben tartója a jármű tulajdonjogát megszerzi,
 5. állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,
 6. a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést,
 7. közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.
  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

Mit néznek az eredetiség vizsgán?

Az eredetiség vizsgán “árulkodó jeleket” keresnek. Mint ahogy a vizsgálat neve is mutatja az nézik, hogy minden eredeti-e, nem manipulálták-e a kocsit és a papírjait.

 • okmányok ellenőrzése
 • eredeti-e, – nem “ütötték-e át” az alváz és motorszámot
 • a jármű alapos szemrevételezése
 • festékréteg vastagságmérővel körbemérik a járművet

A vizsgálat során megállapíthatóak a jármű korábbi sérülései, illetve az is, hogy “klónozták-e” az autót, azaz pl. két darabból rakták össze. A járműklónozás úgy megy végbe, hogy egy totálkáros jármű “megjavításához” lopnak egy hasonló járművet, majd a sérült autó alvázszámát tartalmazó karosszéria illetve “egyéb” azonosító elemeit áthegesztik a lopott autóba, aztán talán még a kilométerórát is visszatekerve busás haszonnal értékesítik a gyanútlan naiv vevőnek. Ennek megelőzése céljából még a teljes vételár kifizetése előtt célszerű az eredetvizsgát megejteni.

Az eredetvizsgálathoz szükséges okmányok

Az eredetiségvizsgálathoz szükséges okmányok magánszemély és jogi személy vevő esetén eltérőek lehetnek.

Magánszemély eladó vagy vevő esetén 

 • a jármű forgalmi engedélye
 • az eladó vagy a vevő személyi igazolványa
 • a tulajdonos vagy a vevő lakcímkártyája
 • forgalmi engedély hiányában – okmányirodai Hatósági Bizonyítvány – amely tartalmazza a jármű adatait
 • gépjármű törzskönyv (ha rendelkezik vele)

Amennyiben a eladó vagy a vevő személyesen nincs jelen az eredetvizsgálaton, meghatalmazást kell adni annak a személynek, aki eredetvizsgára viszi a járművet. Az alábbi okmányokra is szükség lesz.

 • meghatalmazás
 • a meghatalmazott személyi igazolványa, lakcímkártyája

Jogi személy (cég) tulajdonos vagy vevő esetén 

 • a jármű forgalmi engedélye
 • a kérelmező cég 90 napnál nem régebbi cégkivonata
 • a kérelmező cég aláírási címpéldánya
 • az aláírásra jogosult személyi igazolványa
 • az aláírásra jogosult lakcímigazoló kártyája
 • forgalmi engedély hiányában – okmányirodai Hatósági Bizonyítvány – amely tartalmazza a jármű adatait 
 • gépjármű törzskönyv (ha rendelkezik vele)

Amennyiben nem az aláírásra jogosult viszi eredetvizsgálatra a járművet meghatalmazást kell adni annak a személynek, aki eredetvizsgára viszi a járművet. Ekkor az alábbi okmányokra is szükség lesz.

 • meghatalmazás
 • a meghatalmazott személyi igazolványa, lakcímkártyája

  Külföldről behozott gépjármű eredetvizsgája esetén: 

  A fentieken túl szükség lesz még a külföldről behozott gépjármű forgalomba-helyezés előtti első eredetiségvizsgájához:

  • Műszaki adatlap
  • Származás ellenőrzési határozat (az illetékes okmányirodában állítják ki)
  • Külföldi forgalmi engedély
  • Külföldi adás-vételi szerződés és számla

i

Szűkséges okmányok

Az eredetiségvizsgálathoz szükséges okmányok magánszemély és jogi személy vevő esetén eltérőek lehetnek.

Magánszemély eladó vagy vevő esetén
 • a jármű forgalmi engedélye
 • az eladó vagy a vevő személyi igazolványa
 • a tulajdonos vagy a vevő lakcímkártyája
 • forgalmi engedély hiányában – okmányirodai Hatósági Bizonyítvány – amely tartalmazza a jármű adatait
 • gépjármű törzskönyv (ha rendelkezik vele)

Amennyiben a eladó vagy a vevő személyesen nincs jelen az eredetvizsgálaton, meghatalmazást kell adni annak a személynek, aki eredetvizsgára viszi a járművet. Az alábbi okmányokra is szükség lesz.

 • meghatalmazás
 • a meghatalmazott személyi igazolványa, lakcímkártyája
Jogi személy (cég) tulajdonos vagy vevő esetén
 • a jármű forgalmi engedélye
 • a kérelmező cég 90 napnál nem régebbi cégkivonata
 • a kérelmező cég aláírási címpéldánya
 • az aláírásra jogosult személyi igazolványa
 • az aláírásra jogosult lakcímigazoló kártyája
 • forgalmi engedély hiányában – okmányirodai Hatósági Bizonyítvány – amely tartalmazza a jármű adatait 
 • gépjármű törzskönyv (ha rendelkezik vele)

Amennyiben nem az aláírásra jogosult viszi eredetvizsgálatra a járművet meghatalmazást kell adni annak a személynek, aki eredetvizsgára viszi a járművet. Ekkor az alábbi okmányokra is szükség lesz.

 • meghatalmazás
 • a meghatalmazott személyi igazolványa, lakcímkártyája
Külföldről behozott gépjármű eredetvizsgája esetén:

A fentieken túl szükség lesz még a külföldről behozott gépjármű forgalomba-helyezés előtti első eredetiségvizsgájához:

 • Műszaki adatlap
 • Származás ellenőrzési határozat (az illetékes okmányirodában állítják ki)
 • Külföldi forgalmi engedély
 • Külföldi adás-vételi szerződés és számla
h

Árlista

Személygépkocsi – autó eredetvizsga ára

1400 cm3 hengerűrtartalomig 17 000 Ft
1401 – 2000 cm3hengerűrtartalom között 18 500 Ft
2000 cmhengerűrtartalom felett 20 000 Ft

Teherautó eredetiségvizsgálat árak

3,5 t megengedett össztömegig 20 000 Ft
3,5 – 7,5 t össztömeg között 21 000 Ft

 

Autóbusz eredetvizsga árak

20 fő szállítható személyig 21 000 Ft

 

Motorkerékpár eredetvizsga árak

500 cm3 hengerűrtartalomig 15 500 Ft
500 cm3 hengerűrtartalom felett 17 000 Ft
négykerekű segédmotoros kerékpár 14 000 Ft

Pótkocsi eredetiségvizsgálat árak

Könnyű pótkocsi (750 kg-ig) 16 000 Ft
Nehéz pótkocsi (750 kg felett) 17 500 Ft
Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) 19 000 Ft

Biztosítás

Cégünknél az összes magyar biztosító társaság kötelező felelősség és casco biztosításai közül választhat, amelyet itt helyben meg is kötünk az Ön számára.

Járműve megvásárlásának napján érdemes megkötni a Kötelező Felelősség Biztosítást, különben fedezetlenségi díjat kell fizetnie.

Cégünknél az összes magyar biztosító társaság kötelező felelősség és casco biztosításai közül választhat, amelyet itt helyben meg is kötünk az Ön számára.

Mire van szükség biztosítás kötéshez?

 • adásvételi szerződés vagy üzembentartói szerződés
 • forgalmi engedély
 • személyes iratok (személyi igazolvány, jogosítvány és lakcím kártya)
 • ha volt vagy van jelenleg is járműve, akkor annak a biztosításnak a kötvényszáma vagy kártörténeti igazolása
 • ha céges járműre köt biztosítást, aláírási címpéldány vagy bélyegző
 • némelyik biztosító kedvezményt ad a gyermekekre is, ha ilyen biztosítóhoz kötjük biztosítását, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata is kell. (e-mail-ben is megfelel)

Átírás

A jármű új tulajdonosa által kezdeményezett eljárás, mely a tulajdonjog-változásnak a járműnyilvántartásba való bejegyzésére és az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul.

Ki jogosult az eljárásra?

Jogosultak:

A jármű új tulajdonosa vagy a képviselője (pl. meghatalmazott)

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

– a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
– az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
– a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
– az ügyfél-azonosító okmányt, ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
– személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
– ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
– a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

– a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz esetében – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását,- 
– a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.


Kivételes szabály:
A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ezt a tényt a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában jelölni kell.


Speciális szabály:
A statisztikai számjele alapján főtevékenységként gépjármű, jármű, pótkocsi, illetve mezőgazdasági gépek forgalmazására jogosult járműkereskedő a Magyarországon már forgalomba helyezett használt jármű értékesítési céllal történő megvásárlása esetén:
A járműkereskedő belföldi, kereskedelmi célú tulajdonszerzését a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, azonban forgalmi engedélyt nem állít ki, és a törzskönyvet visszavonja. A forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában a tulajdonjog változását jelölni kell. A rendelkezés többszöri kereskedői tulajdonváltásra is vonatkozik.
Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

i

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:

– a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
– a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
– ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
Régi típusú forgalmi engedély esetén a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt.
Új típusú forgalmi engedély esetén a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, és a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

– Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárás költségei:

Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár esetében 4 800 Ft
Törzskönyv illetéke: 6 000 Ft 

Forgalmi engedély illetéke: 6 000 Ft
Ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül: 
Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 
1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft) 
1 pár különleges rendszámtábla: 15000,- Ft 
egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112 450 Ft
egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435 000 Ft 
1 pár zöld alapszínű különleges rendszámtábla: 8 500 Ft
Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő táblázat alapján: 

 

Jármű

 Jármű gyártási évétől számított kora

 hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)

 0-3 év

 4-8 év

 8 év felett

 0-40

 550 Ft/kW

 450 Ft/kW

 300 Ft/kW

 41-80

 650 Ft/kW

 550 Ft/kW

 450 Ft/kW

 81-120

 750 Ft/kW

 650 Ft/kW

 550 Ft/kW

 120 felett

 850 Ft/kW

 750 Ft/kW

 650 Ft/kW

A további részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot vagy látogasson el a Kormányablak weboldalára!

1106 Budapest, Keresztúri út 14.